Skip to content

Wobr Ymchwil Gymdeithasol Cymru

Gwobr Ymchwil Gymdeithasol Cymru

banner

++ LLINELL AM DDIM NEWYDD: 19 HYDREF 2017 ++

Ydych chi’n adnabod unrhyw ymchwilwyr dawnus sydd wedi ymrwymo i wneud gwaith ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol sydd yn eang, yn arloesol, yn amserol ac yn gyffrous? Os felly, beth am eu henwebu am Wobr Ymchwil Gymdeithasol Cymru?

Mae Gwobrau Ymchwil Gymdeithasol Cymru yn cydnabod ac yn dathlu’r gwaith ymchwil rhagorol sydd wedi cael ei wneud gan ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru. Mae ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru yn llywio datblygiad polisïau, gwasanaethau ac arloesi, ac yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau cymdeithasol pwysicaf yng Nghymru, y DU, ac yn rhyngwladol. Mae’r gwobrau hyn yn dathlu ac yn codi proffil eu cyfraniadau i gymdeithas.

CATEGORÏAU’R GWOBRAU

  • Gwobr Cyflawniad Arbennig
  • Ymchwilydd Gyrfa Gynnar y Flwyddyn (dan 5 mlynedd o brofiad ymchwil)
  • Gwobr Effaith Ymchwil
  • Gwobr Arloesi Ymchwil

Y dyddiad cau ar gyfer enwebu yw 19 HYDREF 2017, a bydd y Seremoni Wobrwyo yn cael ei chynnal yn Bae Caerdydd ar 7fed Rhagfyr 2017.

Anfonwch enwebiadau e-bost at: WSRA@the-sra.org.uk

Gwybodaeth am y categorïau enwebu pdf file

Ffurflen enwebu  word icon

Telerau ac Amodau pdf file